Aktuality

 • Projekt (02. 08. 2018)

  SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA PRO DLOUHODOBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÉ KLIENTY V OBLASTI GASTRONOMIE

  je spolufinancován Evropskou unií.

  Cílem projektu je vytvoření sociálně terapeutické dílny. Výstupem projektu je vytvoření sociální služby s registrovanou okamžitou skupinovou kapacitou 22 míst pro klienty s duševním onemocněním.

 • Nabídka pracovních míst (29. 05. 2018)

  Nabídka pracovních míst , sociální pracovník, zdravotní sestra, psycholog, lékař se specializací psychiatrie

  Transformací psychiatrické péče, je hlavní strategií při rozvoji sociálně zdravotních služeb v Ústeckém kraji. V následujících letech chceme realizovat změnu, která přinese rozvoj moderní komunitní péče o duševní zdraví.  Nový systém přinese naději a možnost všech lidí s duševním onemocněním žít v přirozeném prostředí s dobrými hodnotami a v partnerství se svým okolím.

  Staňte se proto součástí našeho rozvíjejícího se týmu a služeb, které postupně změní systém péče o duševní zdraví lidí s vážným duševním onemocněním v Ústeckém kraji.

  Do nově vznikajících týmů hledáme kreativní schopné odborníky, pro které je nová situace životní výzvou a kteří jsou ochotni měnit hodnoty, myšlení, systém, svět.

  Sociální pracovníky s terapeutickým potenciálem, schopností se rozvíjet v krizové intervenci, práci s rodinou a schopností pracovat v módu recovery. Případně pracovníky v sociálních službách.

  Zdravotní sestry se specializací v psychiatrii, či motivací si specializací rozvinout svůj potenciál

  Psychology ideálně se specializací klinický psycholog, ideálně absolvující psychoterapeutický výcvik

  Lékaře se specializací psychiatrie

  Pro tyto oblasti:

  -        Ústí nad Labem pro Centrum duševního zdraví

  -        Chomutov pro Centrum duševního zdraví

  -        Tým duševního zdraví Most a Litvínov

  -        Tým duševního zdraví  Louny a Žatec

  -        Tým duševního zdraví Děčín a Rumburk

  -        Tým duševního zdraví Litoměřice a Roudnice nad Labem

  Nabízíme:

  -        kreativní práci v multidisciplinárních týmech

  -        moderní způsoby léčby a rehabilitace

  -        vytváření společenství

  -        záruku odbornosti prováděné práce

  -        další profesní růst formou vzdělávání v dané oblasti, práce s rodinou, krizová intervence, recovery, stáže aj.

  -        platové ohodnocení dle individuální domluvy

   

   

  Do Vašich nabídek uvádějte o jakou pozici a v jakém týmu máte zájem pracovat.

  Výběrová řízení budou probíhat v Ústí nad Labem.

  Pokud máte zájem s námi pracovat, zašlete na email: svobodova@fokuslabe.cz:

  Profesní životopis /foto vítáno /  a motivační dopis na email: svobodova@fokuslabe.cz, mob.: (+420) 734 570 029. Zasláním svého životopisu udělujete organizaci souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. pro účely výběrového řízení.

   

  Nabídky zasílejte průběžně.

  Kontaktní osoba: Vladimíra Svobodová, projektová manažerka

 • (09. 05. 2018)

  EU

  Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007757

  Služba sociální rehabilitace, termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

  Cílem projektu je zajištění potřebné kapacity sociální služby, sociální rehabilitace v Ústeckém kraji.

  Podpořena v rámci programu

  "Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 4"

  více zde
 • Volné pracovní místo (05. 10. 2017)

  Zdravotní sestra pro multidisciplinární tým Centra duševního zdraví Chomutov.

  Tým Centra duševního zdraví přijme VŠEOBECNOU SESTRU BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU nebo VŠEOBECNOU SESTRU SE SPECIALIZACÍ V PSYCHIATRII.

  Nabízíme:

  Pracovní pozici zdravotní sestry v multidisciplinárním týmu Centra duševního zdraví Chomutov. Aktivní zapojení do budování Center duševního zdraví v Ústeckém kraji, propojení praxe v multidisciplinárním týmu s ohledem na moderní trendy v péči o duševní zdraví.

  Možné datum nástupu: ihned

  Místo výkonu: Chomutov

  Práce na 1,0 úvazek, platové zařazení dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., náborový příspěvek 30 -50 tis. Kč, včetně zvláštních příspěvků, pravidelná supervize, možnost profesního a osobnostního rozvoje, zaměstnanecké benefity ? spoluúčast na penzijním připojištění, příspěvek na stravu, odměny při výročích z FKSP, využití sportovního zázemí v organizaci

  Náplň práce:

  Multidisciplinární týmová spolupráce, psychiatrická rehabilitace, krizová intervence, case management, asertivní/proaktivní přístup, komplexní a dlouhodobá spolupráce, spolupráce s dalšími sociálními a zdravotními službami i přirozenou sociální sítí klienta, práce s rodinným prostředím, práce v ambulanci i v přirozeném prostředí klienta. Zajištění kontinuity péče a podpory pacienta, práce v myšlenkovém modulu Recovery / zotavení /.

  Požadujeme:

  Zájem o práci s cílovou skupinou lidí s duševním onemocněním

  Schopnost práce v multidisciplinárním týmu

  Respekt ke klientům a jejich zkušenostem, včetně vědomostí o nových trendech v oblasti psychiatrické rehabilitace a myšlenek Recovery

  Schopnost pracovat s pacienty v jejich přirozeném prostředí  včetně práce s rodinou a kreativně hledat a nabízet řešení

  Case management

  Schopnost dalšího vzdělávání

  Řidičský průkaz skupiny B ? aktivní řidič

  Odborná a zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost dle zákona 96/2004 Sb. V platném znění. Pozice je vhodná i pro absolventy.

  Podmínky výběrového řízení:

  Zaslání strukturovaného životopisu na adresu info(zavináč)cdz-usteckykraj.cz

  Výběrové řízení skupinovou formou, včetně 1-2 denní stáže v týmu CDZ

 • Každý krok pomáhá (10. 09. 2017)
  Každý krok pomáhá

  Zdravotní pojišťovna OZP v rámci své kampaně "Každý krok pomáhá" rozdělí 14.10.2017 v Teplicích čtyřem neziskovým organizacím z Ústeckého kraje 80 000 Kč. Fokus Labe, z.ú. je jedna ze čtyř organizací, která se do kampaně aktivně zapojila. Pokud chodíte, nebo chodit chcete, můžete si na kterékoli pobočce vyzvednout krokoměr a zapisovat počty kroků do jednoduché aplikace. Některé z podpořených organizací tak můžete "vykrokovat" až 50 000 Kč! 

  více zde
 • Neviditelní lidé v internetovém magazínu ATYP (09. 06. 2017)
  Neviditelní lidé v internetovém magazínu ATYP

  Neviditelní lidé

  Z internetu jsem se dozvěděla o zajímavém projektu Neviditelní lidé, který realizoval Fokus Labe. Posláním této organizace je podpora lidí s duševním onemocněním v návratu a uplatnění ve společnosti rozvíjením možností pro jejich osobní, společenskou a pracovní realizaci. O projektu jsem si povídala s PhDr. Lenkou Krbcovou Mašínovou, předsedkyní sdružení.

   

  Proč Neviditelní lidé?
  Projekt Neviditelní lidé byl vytvořen se záměrem destigmatizovat, tedy odstranit odlišnost lidí s duševním onemocněním. V projektu veřejně vystupuje sedm klientů s onemocněním schizofrenie, kteří hovoří o projevech nemoci, prvních příznacích, hospitalizacích, i o problémech se sociálními vazbami, jak rodinnými, tak veřejnými. Díky velmi otevřeným příběhům se tak lidé mohou seznámit s onemocněním, které na první pohled není viditelné, avšak ve svých příznacích vyvolává v očích populace dehonestující označení. To celé je způsobeno právě neznalostí a nepochopením duševního onemocnění. Projekt Neviditelní lidé měl tento pohled veřejnosti změnit.
  Na jakou cílovou skupinu byl zaměřen?
  Projekt nebyl zaměřen na konkrétní cílovou skupinu. Měl představit, seznámit, umožnit vhled do problematiky duševního onemocnění, a to od středoškoláků po lidi v důchodovém věku.
  Neviditelní lidé - aneb jsou schizofrenici nebezpeční? 3Kde všude jste projekt představili?
  S projektem jsme od 1. 5. 2016 do 31. 10. 2016 navštívili několik středních škol, gymnázií, zdravotních škol ? tam byl zájem studentů vzhledem k zaměření oboru největší. Putovní výstava byla k vidění po celý týden na Týdnech duševního zdraví. S Neviditelnými proběhla beseda pro veřejnost například v Rumburku v čajovně, v muzeu v Teplicích, na vernisáži v Klášterci nad Ohří, v knihovně v Děčíně, v psychiatrické nemocnici v Beřkovicích. Naše poslední návštěva s projektem Neviditelní lidé byla v Pardubicích na Festivalu s duší. Naše putovní místa jsou různorodá, stejně tak jako lidé, kteří se o náš projekt zajímají.

   

  Jaké byly ohlasy?
  Velmi kladné, mnohdy až obdivuhodné směrem k Neviditelným lidem, kteří v projektu vystupují. Ta otevřenost životních příběhů je velmi odzbrojující, člověk si poté uvědomí, jak křehká je duše. Po zhlédnutí dokumentu a besedě s Neviditelnými se často setkáváme s tím, že diváci přehodnocují své životní priority a začnou zdraví řadit na přední místo v žebříčku hodnot. Lidé často obdivují odvahu, silnou vůli i pozitivní vnímání světa duševně nemocných lidí, ač si v mnoha případech většina se svou nemocí prošla velmi negativními zkušenostmi. Díky projektu se lidé dozvěděli o nemoci, jaká skutečně je. Jaké je žití pod její tíhou bez porozumění, rehabilitace a podpory. Zaznamenáváme mnoho díků za možnost pohovořit si s Neviditelnými lidmi, klást jim dotazy a zároveň si vyjasnit mylné představy o schizofrenii.
  Neviditelní lidé - aneb jsou schizofrenici nebezpeční? 4
  Kdo všechno byl do projektu zapojen a jak?
  Do projektu bylo zapojeno především sedm klientů Fokusu Labe s duševním onemocněním ? Vláďa, Jakub, Honza, Radka, Lukáš, Jirka a Luboš. Ti všichni našli odvahu a nechali nás nahlédnout do svých životních příběhů. Dále fotograf, jehož fotografie zachycují život klientů v současnosti, další z tvůrců byl kameraman a zároveň režisér, který krátký film Neviditelní lidé natočil a zdokumentoval a v neposlední řadě  PR manažerka, která s výstavou a filmem Neviditelní lidé putovala po různých místech.

   

  Co si myslíte o potřebě destigmatizace?
  Škatulkování, ponižování, izolování, označování obecně za blázny, s tím se lidé s duševním onemocněním běžně setkávají ve svém osobním životě. Pokud nepodáme pomocnou ruku, neukážeme vstřícnost a neprojevíme porozumění, nikdy se tito lidé ze své izolovanosti a opuštěnosti nedostanou. Destigmatizace je velmi důležitým prostředkem k lepšímu a plnohodnotnějšímu životu lidí s duševním onemocněním.
  Neviditelní lidé - aneb jsou schizofrenici nebezpeční? 5Vnímáte nějakou změnu postojů k lidem s duševním onemocněním?

   

  Díky projektu Neviditelní lidé ano. Na místech, na kterých jsme s výstavou nebo filmem byli, a lidé tak mohli lépe porozumět lidem s duševním onemocněním, tuto změnu vnímáme. Avšak je to stále velmi málo. Mediální prostředky jsou zatím silnější a prezentování lidí s duševním onemocněním jako ?nebezpeční blázni? stále ještě přetrvává nad lidským označením ?lidé s nemocnou duší, mající strach, bojující s neviditelnými symptomy, neporozuměni rodinou, veřejností, ani sami sebou??

   

  Co si přejete od psychiatrické reformy?
  Nazvu-li to velmi obecně a cíleně, tak kvalitnější život lidí s duševním onemocněním. A na to navazuje spousta mezičlánků. Lepší provázanost zdravotních a sociálních služeb, podpora informovanosti nemocných lidí i veřejnosti, zlepšení psychiatrické péče, předcházení hospitalizacím, navýšení ambulantní péče, modernizace psychiatrických oddělení, více destigmatizačních a osvětových projektů? Velký úspěch psychiatrické reformy vidím v zakládání Center duševního zdraví. Na Severu Čech jsou v provozu již dvě Centra duševního zdraví  ? v Chomutově a v Ústí nad Labem. Co se reformy týká, kráčíme pomalými krůčky, důležité je, že vedou vpřed.

  Budete v takovýchto projektech pokračovat? Co máte v plánu do budoucna?
  Nyní s projektem vyjíždíme pouze v případě, že nás někdo ohledně toho osloví. Rádi bychom pokračovali. Vzhledem k pozitivním zpětným vazbám směrem k celému projektu chceme brožuru Neviditelní lidé ještě rozšířit, a to v rámci letošních oslav 25 let existence Fokusu Labe. Rozšíření by mělo vzniknout především na základě narůstajících úspěchů našich Neviditelných lidi. Někteří z nich se posunuli směrem dopředu jak pracovně, tak osobně. Například Vláďa své rehabilitační místo v gastro provozovně rozšířil i o pozici peer konzultanta, stejně tak se ?peerem? stal i Honza, Jakub a Radka. Tím nejdůležitějším posunem však je, že o své nemoci dokážou mluvit veřejně, dívat se lidem do očí, vážit si sami sebe, udržovat sociální vztahy. Nyní jsou na místě, které pro ně bylo před lety ještě nedosažitelné.
  ________

   

  Rozhovor vedla Markéta Dohnalová/ fotografie a grafika archiv Fokus Labe

   

  VIZITKA:
  Fokus Labe je nestátní nezisková organizace. Poskytuje sociální služby lidem s duševním onemocněním. Zároveň poskytuje klientům služby zaměstnanosti a realizuje sociální podnikání.
  více zde

Výběr stránky

| mapa stránek

Zkratky

Dobrý Fokus - logo

 

Zelený Fokus

 

La ŠikKontakt

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika
Telefonní spojení (work): +420 472 745 159
Faxové spojení (fax): +420 472 745 159
Email:

IČ: 44226586
DIČ: nejsme plátci

Přeskočit na začátek stránky |
Home | Kontakt | Facebook