top of page

 Tým duševního zdraví

DĚČÍN

Tým duševního zdraví Děčín, zajišťuje komplexní a koordinované zdravotní a sociální služby ve spádovém území Děčína. Multidisciplinární tým je specializovaný na poskytování podpory lidem se závažným duševním onemocněním, zejména v jejich přirozeném, tedy domácím prostředí.

Záměrem je včasné posouzení potřebnosti péče a její poskytnutí, systematická a cílená podpora v zotavení člověka, která vede k jeho návratu do běžného života.

vystava panely49.jpg

Komu pomáháme? 

Pomáháme dospělým lidem od 18 let se závažným duševním onemocněním se stanovenou diagnózou psychotické nebo afektivní poruchy a v individuálních případech i lidem s dalšími diagnózami závažného duševního onemocnění.

Podporu a pomoc poskytujeme rovněž rodinným příslušníkům nebo blízkým duševně nemocných lidí.

Nabídka služeb

Nabízíme komplexní komunitní péči v ambulantním a domácím prostředí pro lidi s vážným duševním onemocněním. Respektujeme jejich přání a potřeby s cílem co nejlepšího zotavení se z duševního onemocnění. 

405 02 Děčín Teplická 18/2

733 184 244 | decin@fokuslabe.cz

Provozní doba: 

Po - Pá 8:00 - 16:00

2_vedouci a zastupce_decin.jpg

Náš tým

Služby poskytuje multidisciplinární tým, který tvoří všeobecné sestry, sociální pracovníci, peer konzultanti a pravidelně spolupracujeme

s lékaři.

Přijetí do péče

Pracovníky týmu duševního zdraví lze kontaktovat osobně, telefonicky či e-mailem, a to i bez doporučení lékaře. 

Při prvním kontaktu je zmapována situace, potřeby a přání člověka.

V případě zahájení vzájemné spolupráce je pak péče individualizovaná přizpůsobená potřebám člověka. Každý má svého klíčového pracovníka, se kterým plánuje postup péče a zotavení včetně zapojení dalších spolupracujících osob a služeb. 

Preferujeme otevřenou a vstřícnou komunikaci. Spolupráce může být krátkodobá nebo dlouhodobá, systematická s cílem zotavení člověka. Dle potřeb spolupracujeme s dalšími odborníky.

1_tým_decin.jpg

Mgr. Barbora Fleischerová

vedoucí Týmu

Bc. Štěpánka Staňová
zástupce vedoucí Týmu

 

Pomáháme Vám: 

1. Obnovit naději, kompetence a dovednosti 

na plnohodnotný život s duševním onemocněním.

2. Najít si smysluplnou práci, bydlení, přátele.

3. Zapojit rodinu a blízké do vašeho 

zotavení se z duševního onemocnění.

4. Vytvořit nové životní vize a bezpečné 

prostředí pro váš další život.

5. Zvládnout krizové situace spojené 

se zhoršením vašeho zdravotního stavu.

6. Zvládnout návrat z lůžkové psychiatrické péče do běžného života.

7. Řešit obtížné životní situace a realizovat psychiatrickou rehabilitaci.

8. Hájit vaše práva a zájmy a pomáhat 

destigmatizace ve společnosti.

3_dům_Děčín.jpeg
5_aktivity_decin.jpg
6_teambulding_decin+rumburk.jpg
4_auto_decin.jpg
bottom of page