top of page

Zdravotní služby

Podpora člověka s duševním onemocněním je poskytována prostřednictvím služeb, které jsou realizovány komplexně. Jsou zaměřeny na všechny oblasti potřeb života člověka, což vede k jeho celkovému zotavení se z duševního onemocnění.

 

Prostřednictvím komunitních služeb, kde pracující odborné zdravotně - sociální týmy, poskytuje Fokus Labe podporu při stabilizaci zdraví, naplnění psychologických potřeb, nalezení nových sociálních rolí, získání a udržení si zaměstnání, samostatného bydlení a životní spokojenosti.

 

Péče Fokusu Labe je ojedinělá tím, že pracuje na zdravotně-sociálním pomezí. Aplikuje světové trendy v léčbě lidí s duševním onemocněním.

Fokus Labe poskytuje Zdravotní služby dle Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Na základě smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Odbornosti zdravotních služeb, které Fokus Labe poskytuje:

1. Odbornost 305 psychiatrie

2. Odbornost 914 sestra pro péči v psychiatrii

3. Odbornost 901 klinická psychologie

4. Odbornost 911 všeobecná sestra

Fokus Labe v propojení na zdravotní služby poskytuje služby sociální dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a to na základě oprávnění – registrace. Toto oprávnění vzniká na základě rozhodnutí, které vydává Krajský úřad Ústeckého kraje. Druhy registrovaných sociálních služeb, které Fokus Labe poskytuje:

Podrobněji viz. registr

poskytovaných sociálních služeb

1. Sociální rehabilitaci

2. Odborné sociální poradenství

3. Sociálně aktivizační služby

4. Sociálně terapeutické dílny

5. Chráněné bydlení

bottom of page