top of page

Centrum a tým duševního zdraví pro děti a mladé lidi

Centrum a tým duševního zdraví
pro děti a mladé lidi

Kdo jsme?

Tým, který poskytuje klientům a jejich rodinám podporu v oblasti duševního zdraví..

Komu pomáháme?

Dětem a mladým lidem ve věku od 7 do 18 let s duševním onemocněním či v riziku rozvoje duševního onemocnění a jejich rodinám – vyjma dětí s poruchami autistického spektra a mentálním postižením. 

 

Dětem a mladým lidem,

kteří se aktuálně ocitli v náročné životní situaci.

 

Dětem a mladým lidem vyžadujícím pomoc

v oblasti psychosociální péče. 

Dětem a mladým lidem, propuštěným

z ústavní a lůžkové pedo-psychiatrické péče.

 

Dětem a mladým lidem,

kteří jsou v péči psychiatrické ambulance a vlivem zhoršení zdravotního stavu jim hrozí hospitalizace v lůžkové péči.

 

Dětem a mladým lidem, kteří jsou ohroženi rizikem

vzniku duševního onemocnění.

Princip poskytování naší služby

Vycházíme z pozitivní psychologie, kdy pozitivní přístup hraje bazální roli v prevenci snižování úzkosti a stresu, zlepšování individuálních výkonů ve škole a zvyšování sociálních a emočních aspektů života dítěte a mladého člověka.

Zaměřujeme se na podporu silných a pozitivních stránek dítěte

a mladého člověka se záměrem podpořit jeho individuální rozvoj

a zdraví.

P2200318.JPG
P2200340.JPG

Kde pracujeme

Poskytujeme péči a podporu v našich prostorách ve Štefánikově ulici, ve vašem domácím prostředí či jinde dle vzájemné domluvy. Spádovou oblastí je okres Ústí nad Labem. 

 

Pracovník Vám po sdělení Vašeho problému / požadavku, se kterým se na Tým duševního zdraví obrátíte, sdělí základní informace o možnosti spolupráce a domluví s Vámi další postup.

Štefánikova 753/42, Ústí nad Labem, 400 01 

603 908 232  | detiusti@fokuslabe.cz 

Provozní doba: 

Po - Pá 8:00 - 16:00

Cíle, které máme

Předcházet rozvoji duševního onemocnění u dětí a mladých lidí.

 

Podporovat zotavení dětí a mladých lidí s duševním onemocněním.

Zvyšovat kvalitu života dětí a mladých lidí s duševním onemocněním a jejich rodin.

P2200365.JPG

Mgr. Ivana Vlčková

vedoucí Týmu

Petra Příhodová
Case manager

 

P2200326.JPG

Jak pracujeme

Individuálně a zároveň s celým systémem, který dítě a mladého člověka obklopuje. Vycházíme z principů zotavení a multidisciplinarity.

 

Řešíme včasně potíže, které by mohly vést k rozvoji duševního onemocnění. Zajišťujeme komplexní podporu a hledáme přirozené zdroje v komunitě. 

 

Klademe důraz na individuální životní příběh a rozvoj silných stránek.

 

S rodinou pracujeme multidisciplinárně, a to jak u nás v týmu, tak

i na různých místech přirozeného prostředí, například domácnost, škola, kamarádi.

P2200345.JPG

Podporujeme děti při zotavování po hospitalizaci a jejich návrat

do přirozeného prostředí.

 

Vytváříme bezpečný prostor pro ventilaci emocí, sdílení prožitků

a hledání posilujících zdrojů, jak na straně dítěte, tak i na straně rodičů.

 

Pomáháme rodičům porozumět psychickému stavu dítěte individuálně či na rodičovských skupinách.

 

Působíme tak, abychom předcházeli hospitalizacím či napomáhali jejich zkrácení.

bottom of page