top of page

Podpořte nás

JAK DAROVAT ?

Pokud uvažujete o poskytnutí daru Fokusu, můžete tak učinit jednoduše prostřednictvím našich dárcovských výzev, které zveřejňujeme na dárcovském portálu darujme.cz nebo klubpratel.com. Snadno tam zadáte výši daru, kterou chcete jednorázově nebo měsíčně přispět a vyberete si formu převedení daru (bankovním převodem, platební kartou či platební bránou). V některých dárcovských výzvách je možné

i specifikovat konkrétní účel, na který budeme Vámi darované prostředky směrovat.

 

Automaticky Vám po ukončení kalendářního roku zašleme potvrzení o poskytnutí daru, které můžete za příslušné zdaňovací období předložit Finančnímu úřadu a využít je pro odpočet daru od základu daně. Na požádání s Vámi rovněž sepíšeme darovací smlouvu.

 

 

 

Děkujeme,

že jste s námi!

 

Klub přátel Fokusu Labe je neformální společenství lidí, kterým není lhostejné dění kolem nás. Ať už jste náš spokojený zákazník nebo jste si oblíbili naše projekty. Ať už chcete pomoci konkrétnímu člověku s duševním onemocněním ve složité životní situaci nebo prostě souzníte s myšlenkou péče o duševní zdraví.

 

Být členem Klubu přátel je nejsnazší cesta, jak vyjádřit podporu Fokusu v celé šíři jeho záběru. Sami si přitom určíte výši daru, kterou chcete jednorázově nebo pravidelně přispívat.Jednoduše si vyberete, do jakých z našich aktivit chcete své dary směřovat.

 

Získáte také pravidelné informace, jak bylo s vašimi dary naloženo a každoročně vám připravíme i potvrzení o daru pro možné daňové odpočty. Přednostně vás budeme informovat

o společenských, kulturních, sportovních a dalších akcích, které pro veřejnost chystáme. Členem klubu přátel se stanete automaticky zasláním libovolného daru Fokusu.

Myšlenka vybudování Klubu přátel vznikla v roce 2020 v rámci projektu KAIROS, jehož cílem bylo posílení vztahů a vazeb mezi lidmi v místech své působnosti. Od té doby se do Klubu přátel zapojilo 120 dárců, kteří prostřednictvím téměř 500 darů poskytlo částku převyšující 400 tis. korun.

 

Nashromážděné prostředky zatím byly využity: na nákup zdravotnického materiálu pro Ukrajinu ve výši 100 tis. Kč, na pomoc obcím na Jižní Moravě zasaženým v roce 2021 tornádem ve výši 18 tis. Kč a částka ve výši 260 tis. Kč je alokována na koupi osobního automobilu pro multidisciplinární terénní tým pro děti, jehož koupě se připravuje.

 

image.png

Díky kolektivnímu získávání finančních darů přispívá Klub přátel

k fungování a rozvoji projektů a aktivit Fokusu Labe. 

Za rok 2022 se v rámci Klubu přátel vysbíralo celkem 97 darů

v hodnotě 307 tis. Kč.

Vysbírané prostředky byly použity na zakoupení osobního automobilu pro centrum a tým duševního zdraví pro děti

a mladé lidi. 

bottom of page