Vstup do služeb

Zapojení do rehabilitačních služeb

 • jednání se zájemcem o službu probíhá v rámci několika kontaktních schůzek, kde je zajištěno bezpečné a nerušené prostředí
 • uživatel společně s pracovníkem mapuje problémové oblasti, domlouvá vhodné typy služeb, uzavírá zakázku, rozhoduje o typu služby, která mu bude poskytnuta
 • zájemce vstupuje do služby dobrovolně, na základě svých potřeb, osobního cíle vyjasněného s rehabilitačním pracovníkem Fokusu Labe a uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby

Průběh setkání se zájemcem

 • vzájemné představení, mapování potřeb a našich možností pomoci
 • představení nabídky služeb Fokusu Labe, jejich možností a pravidel, předání informačních materiálů o službách
 • vyjasnění cíle zájemce a následné uzavření písemné Smlouvy o poskytnutí sociálních služby
 • sepsáním Smlouvy o poskytnutí sociální služby se zájemce o službu stává uživatelem služeb Fokusu Labe a je s ním jednáno v souladu s metodikou psychosociální rehabilitace Fokusu Labe
 • jednání se zájemcem o službu i uživatelem je vždy individuální, je přizpůsobeno možnostem a potřebám uživatele

Pravidla sociálních služeb

 • služba má vytvořená pravidla pro průběh služby a užívá nástroje vhodné k zajištění a poskytnutí služby (rehabilitační plány, záznamy o průběhu služby, systém vedení dokumentace, apod.)
 • pracovníci k zajištění služeb využívají různých metod práce: depistáž potencionálních uživatelů, nácvik dovedností, sociálně právní poradenství, kontaktní práce, krizová intervence, case management, práce s rodinou, protikrizové plánování, psychoedukace, poradenství v oblasti zaměstnávání, rehabilitační plánování, komunikační metody (podpora, dialog, vyjednávání, přesvědčování atd.), metody psychosociální rehabilitace (šetření potřeb, plánování, hodnocení)
 • průběh služby se individuálně liší dle potřeb a cílů jednotlivých uživatelů
 • za průběh služby jednotlivého uživatele odpovídá jeho klíčový pracovník, který spolu s uživatelem plánuje, vyhodnocuje, popř. přehodnocuje cíle, jednotlivé kroky vedoucí k řešení a navrhuje možné postupy
 • uživatel má možnost zvolený program či službu přehodnotit a zvolit v průběhu rehabilitace po dohodě s klíčovým pracovníkem program jiný

V případě nespokojenosti

 • uživatel má právo podat stížnost osobně komukoliv z personálu či přímo k rukám ředitele nebo prostřednictvím schránky k tomu určené, může požádat o pomoc při formulování stížnosti
 • uživatel může kdykoli ukončit průběh rehabilitace bez udání důvodů ? sepisuje se Dohoda o ukončení spolupráce, kde uživatel zhodnotí průběh rehabilitace
| mapa stránek

Zkratky

Dobrý Fokus - logo

 

Zelený Fokus

 

La ŠikKontakt

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika
Telefonní spojení (work): +420 472 745 159
Faxové spojení (fax): +420 472 745 159
Email:

IČ: 44226586
DIČ: nejsme plátci

Přeskočit na začátek stránky |
Home | Kontakt | Facebook