Rehabilitace

Psychosociální rehabilitace

Princip psychosociální rehabilitace je založen na postupné úzdravě (recovery) klienta/pacienta s duševním onemocněním, a to jeho zapojováním do různých aktivit ve významných oblastech (doménách) jeho života, např. v oblasti práce, sociálních vztahů, bydlení apod.

Psychosociální rehabilitace je vlastně souhrnem sociálních (např. volnočasové aktivity, bazální dílna), pracovních (např. chráněné zaměstnání, sociální firma) a psychologických (např. podpůrná terapie) aktivit vedoucích k postupnému zlepšování původních příznaků duševního onemocnění a jiných důsledků nemoci, které často vedou až k sociálnímu vyloučení (exkluzi), izolaci nemocného.

Principy rehabilitace lidí s duševní nemocí:

 • je postavena na týmové práci
 • klient je zapojován do rozhodování o své rehabilitaci
 • je respektován princip dobrovolné rehabilitace a využívání služeb; zároveň je však k ní klient motivován
 • klient je veden k samostatnosti
 • preferován je individuální přístup ke každému klientovi
 • pomoc klientům-uživatelům služeb v lepší orientaci v jejich onemocnění
 • je zvýraznňováno při práci to, co je u klienta pozitivní, dobré, co klient umí
 • práce v přirozeném prostředí klienta
 • snaha o minimalizaci hospitalizace klienta - na nezbytně nutnou dobu
 • práce s krizí klienta - jako s možnou změnou - novou zkušeností pro klienta a jeho okolí
 • pracovníci s klientem sestavují jeho individuální rehabilitační plán
 • podpora myšlenky co nejlépe integrovat klienta zpět do reálného života - osobního, sociálního, pracovního
 • snaha o to zapojit do rehabilitace co největší klientovu sociální síť - rodiče, partnery, děti, lékaře, sociální pracovnice, sestry, úřady, ambulance, lůžkové oddělení, psychiatrickou léčebnu

 

| mapa stránek

Zkratky

Dobrý Fokus - logo

 

Zelený Fokus

 

La ŠikKontakt

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika
Telefonní spojení (work): +420 472 745 159
Faxové spojení (fax): +420 472 745 159
Email:

IČ: 44226586
DIČ: nejsme plátci

Přeskočit na začátek stránky |
Home | Kontakt | Facebook