Villa

Obecné informace

Název: VILLA - vznik chráněného komunitního bydlení pro psychiatrické pacienty v Ústeckém kraji
Termín: od 1.5.2015 do 30.4.2016
Cílová skupina: osoby se zkušeností s duševním onemocněním
Podpořeno z programu: CZ11 "Iniciativy v oblasti veřejného zdraví" z Norských fondů
Manažer: Šárka Francová

Popis projektu

Předmět sub-projektu v oblasti de-institucionalizace je posílit kapacity komunitních služeb pro osoby s duševním onemocněním v Ústeckém kraji a vytvořit tím prostředí pro jejich plynulý přechod z lůžkové péče do péče ambulantní a tím zajistit dlouhodobý a udržitelný návrat do civilního života. Předmětem projektu je vznik komunitní služby chráněného bydlení pro osoby s duš. onemocněním v regionu Ústeckého kraje, která poskytne 6 nových lůžek pro osoby s duševním onemocněním z psychiatrických nemocnic v rodinném prostředí malé dvoupatrové vily.

První etapa

 • Aktivita 1. Logistické zajištění objektu a drobné stavební úpravy pro komunitní chráněné bydlení a vybavení pokojů a společných prostor v chráněném bydlení.
 • Aktivita 2. Vybudování Týmu bydlení

Druhá etapa

 • Aktivita 3. Výběr potencionálních osob s duševním onemocněním a realizace zkušebních pobytů.
 • Aktivita 4. Postupné umísťování osob s duševním onemocněním do komunitního chráněného bydlení
 • Aktivita 5. Zajištění každodenního provozu služby chráněného bydlení.

Třetí etapa

 • Aktivita 6. Realizace nízkoprahového klubu "Bejvák"
 • Aktivita 7. Informační materiály a informační kampaň o službě komunitního chráněného bydlení

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je navracet osoby s duševním onemocněním do civilního života vytvořením ubytovacích kapacit v komunitě. Rozšířit kapacity pro bydlení v komunitě prostřednictvím služby komunitního chráněného bydlení s kapacitou šesti lůžek. Bydlení bude umístěno v rodinné vile, která je vlastnictvím předkladatele projektu. Druhým cílem projektu je vytvořit nízkoprahovou poradenskou službu s názvem "Bejvák", kdy Tým bydlení bude poskytovat osobám s duševním onemocněním poradenství, podporu a pomoc při síťování společných potřeb v oblasti bydlení.

Aktuální informace

Projekt je ve své první etapě.

Výstupy projektu

Hlavním výstupem sub-projektu je zajištění návazných ambulantních sociálních služeb v oblasti rehabilitace osob s duševním onemocněním a to vytvořením chráněného bydlení komunitního charakteru s kapacitou šesti lůžek. Výstupy jednotlivých sedmi aktivit jsou:

 • Výstup aktivity 1: Opravena rodinná vila, vytvořeny dvě bytové jednotky se šesti novými lůžky v chráněném komunitním bydlení.
 • Výstup aktivity 2: Zaměstnáni a proškoleni dva sociální pracovníci do Týmu bydlení.
 • Výstup aktivity 3: Vybráno 6-10 osob s duševním onemocněním a zrealizovány zkušební pobyty.
 • Výstup aktivity 4: Umístěno/ubytováno šest osob s duševním onemocněním na šesti lůžkách chráněného bydlení.
 • Výstup aktivity 5: Realizován rehabilitační program a zabezpečen každodenní provoz chráněného bydlení.
 • Výstup aktivity 6: Zrealizován nízkoprahový klub "Bejvák", do kterého chodí měsíčně cca  8-15 osob s duševním onemocněním.
 • Výstup aktivity 7: Informační materiály zpracovány a vytištěny a obdrželo je celkem 500 pacientů, rodičů, odborníků a veřejnost. Na webový portál přijde měsíčně cca 30-50 návštěvníků.

Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant from Norway.

| mapa stránek

Zkratky

Dobrý Fokus - logo

 

Zelený Fokus

 

La ŠikKontakt

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika
Telefonní spojení (work): +420 472 745 159
Faxové spojení (fax): +420 472 745 159
Email:

IČ: 44226586
DIČ: nejsme plátci

Přeskočit na začátek stránky |
Home | Kontakt | Facebook