Ven z bludného kruhu

Obecné informace

Název: Ven z bludného kruhu
Termín: od 1.3.2013 do 28.2.2015
Cílová skupina: osoby se ZP s duševním onemocněním
Podpořeno z programu: OP LZZ - ESF
Manažer: Šárka Francová

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost osob s dlouhodobým duševním onemocněním na trhu práce. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím účelně zvolených, sedmi navazujících aktivit, podpořených individuálním přístupem k osobám s dlouhodobou duševní nemocí.V rámci projektu bude proškoleno 45 osob. Aktivity jsou rozděleny do 3 etap projektu. 

První etapa:

 • aktivita č.1 - oslovení cílové skupiny a výběr účastníků 
 • aktivita č. 2 - aktivačně motivační programy pro účastníky
 • aktivita č. 3 - poradenství a podpůrné aktivity
 • aktivita č. 4 - pracovní diagnostika a rehabilitační plánování

Druhá etapa:

 • aktivita č. 5 - vytvoření nového Gastronomického vzdělávacího centra (TGC) a profesní vzdělávání účastníků v tomto centru

Třetí etapa:

 • aktivita č. 6 - práce na zkoušku v ostrém provozu gastronomické výroby Fokusu Labe 
 • aktivita č. 7 - vznik 12 pracovních míst na trhu práce Fokusu Labe

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit systematickou komplexní přípravu na práci - výcvik a vzdělávání v oblasti gastronomických služeb a následné umístění ZP osob do gastronomických provozů Fokusu Labe.

Specifické cíle projektu:

 • Komplexně připravit ZP osoby na trh práce. Propojit diagnostické, motivační, vzdělávací, výcvikové metody, techniky a zvýšit teoretické a praktické dovednosti účastníků projektu pro práci v gastro provozech.
 • Vytvořit nové Tréninkové gastronomické centrum, kde se pod vedením a podporou pracovního asistenta a odborného mistra budou ZP osoby připravovat na odbornou práci v gastro výrobě. 
 • Vytvořit pro ZP osoby 12 nových pracovních míst v gastronomických provozech Fokusu Labe.
 • Vytvořit důstojné zaměstnání pro duševně nemocné klienty, kde budou motivováni dlouhodobě pracovat.

Aktuální informace

V současné chvíli je projekt už ve své druhé polovině. V rámci projektu vzniklo nové, moderně vybavené Tréninkové gastronomické centrum, pro přípravu klientů do gastronomických provozů Fokusu Labe. Příprava účastníků byla rozdělena do dvou částí a trvala zhruba 5 měsíců.

První část

 • Teoretické vzdělávání Aktivačně motivačního programu, probíhalo vždy 2-3 v týdnu a bylo zaměřeno na způsoby jak dobře komunikovat, jak dobře vypadat, být příjemný na zákazníka, umět prodávat, umět se bránit když je na mě zákazník nepříjemný a mnoho dalšího.
 • Teoretickým vzděláváním prošlo ve třech cyklech 47 účastníků, z čehož bylo 23 účastníků a 25 účastnic. Certifikáty o absolvováníaktivačně motivačního kurzu, jenž byl zakončen závěrečnou zkouškou, obdrželi účastníci 1. cyklu v září 2013, 2. cyklu v dubnu 2014 a 3. cyklu v červenci 2014.   

 Druhá část

 • Vzdělávání bylo zahájeno teoretickým blokem, kde se účastníci vzdělávali v odborné práci v gastro provozu, zejména v technologických postupech, v základních a tepelných úpravách pokrmů, v plánování pracovních postupů, v nových recepturách především salátů, moučníků a výrobků cateringové kuchyně a práci s přístroji a nástroji.
 • Dalším krokem bylo postupné praktické proškolování a zaškolování dovedností již nabitých v předešlé části vzdělávání.
 • Do vzdělávání v Tréninkovém gastronomickém centru se zapojilo a úspěšně absolvovalo celkem 13 účastníků, z čehož bylo 6 účastníků a 7 účastnic. Výuční certifikáty Fokusu Labe obdrželi absolventi 1. cyklu v dubnu 2014 a 2. cyklu v červenci 2014.
 • Dalším posunem účastníků v jejich pracovní integraci byla "Práce na zkoušku v gastronomických provozech Fokus Labe", kde už 10 účastníků absolvovalo práci na zkoušku v ostrém provozu gastronomické výroby, a však bez stresu a s postupným nácvikem a dále vytvoření již 7 nových pracovních míst z celkového počtu 12 pracovních míst, jež v rámci projektu pro účastníky vzniknou.
 • 3. cyklus vzdělávání v Tréninkovém gastronomickém centru, do něhož se zapojilo 18 účastníků, běží průběžně
 • od července 2014v říjnu 2014 vzniklo 12,025 nových úvazků pro účastníky projektu

Výstupy projektu:

 • Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné osoby - celkem:  12,025 úvazku
 • Počet podpořených osob - celkem: 48 klientů
 • Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem: 41 klientů
 • 36 klientů dále absolvovalo i Tréninkové vzdělávací gastronomické centrum TGC

Ukončení realizace projektu

 • 28.02.2015

 

| mapa stránek

Zkratky

Dobrý Fokus - logo

 

Zelený Fokus

 

La ŠikKontakt

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika
Telefonní spojení (work): +420 472 745 159
Faxové spojení (fax): +420 472 745 159
Email:

IČ: 44226586
DIČ: nejsme plátci

Přeskočit na začátek stránky |
Home | Kontakt | Facebook