Trvale udržitelná komplexní příprava osob se ZP na práci

Obecné informace

Název: Trvale udržitelná komplexní příprava osob se ZP na práci
Termín: od 1.2.2010 do 1.2.2012
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, fyzické osoby starší 50 let.
Podpořeno z programu: OP LZZ - ESF
Manažer: Petra Severová

Popis projektu

Celkovým záměrem je realizace komplexního pracovně rehabilitačního programu pro osoby se ZP a osoby nad 50 let věku, v podobě balíčku aktivit směřujících k systematickému a dlouhodobému propojování sociální a pracovní rehabilitace.

Aktivity by měly připravit klienty na práci v oblasti stravování, a to od fáze mapování dovedností a potřeb, vzdělávání, tvorbu rehabilitačních plánů, až po období zácviku, přípravy a následného uzavření pracovně právníhovztahu s klientem.
Důležitým aspektem je psychosociální podpora, která provází klienta po celou dobu jeho setrvání v programu.

Výstupem projektu bude vznik dvou nových výrobních programů ( pekařský program - v Ústí nad Labem a kavárenský program - v Teplicích ) poskytujících důstojné zaměstnání 18-ti obtížně umístitelných osob na trhu práce. Dalších 54 osob projde fází nácviku a vzdělávání a 60 osob absolvuje doprovodné poradenské aktivity.

Výstupy projektu

  • 1. Vznik 2 nových výrobních programů (pekařský program vÚstí nad Labem a kavárna v Teplicích)
  • 2. Tvorba 18 trvale udržitelných pracovních míst pro osoby zcílových skupin
  • 3. Vzdělávání, trénink pracovních dovedností a podpora pro 54 osob z cílových skupin
  • 4. Poskytování doprovodných poradenských aktivit pro 60 osob

Aktuální informace

V současné době je projekt ve své druhé polovině a 18 osob nacvičuje pracovní dovednosti ve 2 vzniklých provozech, Kavárně Bárka kafé v Teplicích a v prodejně La Buž v Ústí nad Labem.

V těchto provozech jsou již nacvičovány pokročilejší činnosti spojené s pracovní činností jako např.:

  • Kavárna Bárka Teplice - obsluha, příprava nápojů, servírování, komunikace se zákazníky, aranžování, balení výrobků, orientace v nápojovém lístku atp. Především nyní jde o profesionalizaci těchto činností, kterým se uživatelé věnovali v předchozích měsících. Dochází také k testování nových produktů, které jsou zákazníkům připravovány na místě - zelňáky, lívance, cibuláčky, míchané nápoje apod. V tomto provoze nacvičuje 6 uživatelů.
  • Prodejna La Buž - profesionální obsluha a příprava složitějších druhů moučníků a pečiva, jejich zdobení a zvyšování objemu výroby, u pozic obsluhujících zvládání většího počtu zákazníků a s tím spojené zvládání stresových situací, psychologie zákazníka. V tomto provoze nacvičuje 10 uživatelů.

V souvislosti s těmito novými provozy vznikla i 2 potenciální pracovní místa pro obsluhu webových stránek a administraci a dále pro rozvozce z řad cílové skupiny. Na těchto pozicích 2 uživatelé denně nacvičují dovednosti jako např. třídění a zpracovávání objednávek, komunikace se zákazníky, aktualizace informací na webech, příprava štítků na výrobky, balení pro rozvoz a expedici výrobků, zajišťování rozvozu apod.

Součástí komplexní přípravy osob se zdravotním postižením je i poskytování psychosociálních podpůrných aktivit. Obecně by tato aktivita měla zajistit uživatelům nezbytný informační servis, a to především v oblasti poradenství zaměřené na optimální využívání služby a odborné sociální poradenství v ?nepracovních oblastech života\" jako je např. zvládání stresových situací, otázky bydlení, vztahů, finanční poradenství, krizová intervence, základní právní poradenství. Aktivita je pro všechny uživatele dostupná od pondělí do pátku dle potřeby nebo formou kurzů. Veškeré aktivity posilují schopnosti uživatelů obstát nejen v zaměstnání, ale i v běžném životě co nejsamostatněji. Hlavní pozornost je věnována především rozvoji rehabilitačních plánů a jejich průběžné aktualizaci, vztahům na pracovišti, zvládání pracovního procesu, jak pracovní proces ovlivňuje naše okolí, nás apod. Aktivita by měla pomoci odstranit i případné obavy z blížícího se pracovně právního vztahu a ?oficiálního\" pracovního procesu. Vzdělávací aktivity zahrnují ty okruhy výuky, které se na základě dlouholetých zkušeností žadatele ukázaly jako nejpotřebnější.

 

\"loga\"

| mapa stránek

Zkratky

Dobrý Fokus - logo

 

Zelený Fokus

 

La ŠikKontakt

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika
Telefonní spojení (work): +420 472 745 159
Faxové spojení (fax): +420 472 745 159
Email:

IČ: 44226586
DIČ: nejsme plátci

Přeskočit na začátek stránky |
Home | Kontakt | Facebook