Multifunkční výcvikový prostor

Obecné informace

Název: Multifunkční výcvikový prostor
Termín: od 1.1.2007 do 30.4.2008
Podpořeno z programu: EU - SROP (Společný regionální operační program), státní rozpočet České republiky a rozpočet Ústeckého kraje
Manažer: Petra Severová

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je realizovat ucelený soubor aktivit zaměřených na sociální integraci, vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením převátně z řad občanů s duševním onemocněním  a snížit sociální izolaci těchto osob, přispět k rozvoji jejich profesních a společenských dovedností a umožnit osobnám se zdravotním postižením znovuzačlenění do společnosti a na otevřený trh práce.

Při zaměstnávání osob se zdravotním postižením je potřeba zajistit nejen specifické pracovní podmínky, ale též dostatečně dlouhou pracovní rehabilitaci. Právě absence těchto středisek pracovní rehabilitace má za následek sociální vyloučení těchto osob z důvodu jejich izolace od běžného života a zároveň i fakt, že se tyto osoby nezapojují do pracovního procesu ani v chráněných dílnách.

Právě tento problém řeší tento projekt, který pomocí 2 pracovně rehabilitačních programů ( truhlářský a zahradnický program ) pomáhá připravit s podporou zkušeného personálu minimálně 20 osob se zdravotním postižením na budoucí pracovní uplatnění v chráněných dílnách nebo na otevřeném trhu práce.

V rámci doprovodných poradenských aktivit získávají uživatelů nejen teoretickou přípravu zaměřenou na volbu pracovního uplatnění, ale získají i informace, jak si práci najít, získat a udržet. Součástí těchto aktivit je i pořádání exkurzí k jednotlivým zaměstnavatelům a psychologické služby. Tyto aktivitu využilo během projektu 53 uživatelů.

Výstupy projektu:

1. Multifunkční výcvikový prostor

- prostřednictvím 2 diferencovaných pracovně rehabilitačních programů připravit 20 osob se zdravotním postižením na budoucí pracovní uplatnění v chráněných dílnách a na otevřený trh práce

2. Pilotní zavedení agenturního způsobu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce

- s asistencí pracovního asistenta

3. Doprovodné poradenské aktivity

- zaměřené na volbu pracovního uplatnění na trhu práce a na získání, udržení a změnu zaměstnání, pro minimálně 50 osob se zdravotním postižením

Dopady projektu:

  • rozvoj sociálních a zdravotních služeb v Ústeckém kraji
  • řešení problémů dlouhodobé nezaměstnanosti a obtížně umístitelných skupin na trh práce
  • prevence sociálního vyloučení a negativních sociálních jevů

Partneři projektu

Fotogalerie

| mapa stránek

Zkratky

Dobrý Fokus - logo

 

Zelený Fokus

 

La ŠikKontakt

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika
Telefonní spojení (work): +420 472 745 159
Faxové spojení (fax): +420 472 745 159
Email:

IČ: 44226586
DIČ: nejsme plátci

Přeskočit na začátek stránky |
Home | Kontakt | Facebook