Sociální ekonomika

Pojem sociální ekonomika a sociální podnikání se dnes objevuje čím dál častěji nejen v souvislosti s rozvojem Evropy, Evropské unie a jejích legislativních nástrojů a koncepčních řešení, ale i s problémy, které tradiční ekonomika přináší a hlavně nedokáže vždy řešit (nezaměstnanost, sociální exkluze určitých skupin obyvatel ad.).

Koncept sociální ekonomiky představuje nové a moderní řešení témat jako integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, rozvoj místních zdrojů ad. Vychází z předpokladu, že stát již nemůže v plné míře uspokojovat ani finančně zabezpečovat sociální potřeby všech obyvatel, a že tradiční tržní pojetí (roz. ekonomiky) nevyhovuje úplně nárokům moderní demokratické společnosti (týká se dostupnosti služeb, uplatnění veřejného zájmu ...). převzato z díla: Sociální firma-výzva v podnikání 21. století, vyd. Fokus Praha, o. s., 2007

Principy sociální ekonomiky:

  • je založena na principu solidarity
  • vytváří vysoce kvalitní pracovní místa a kvalitnější život a nabízí rámec vhodný pro nové formy podniku a práce
  • hraje důležitou úlohu v místním rozvoji a v sociální soudržnosti
  • je sociálně odpovědná
  • je faktorem demokracie
  • přispívá ke stabilitě a pluralitě ekonomických trhů
  • odpovídá prioritám a strategickým cílům EU: sociální soudržnost, plná zaměstnanost a boj proti chudobě a vyloučení ze společnosti, participativní demokracie, lepší řízení a trvale udržitelný 
    1.evropská konference  k SE v Praze, 2002

Co je sociální podnikání?

Sociální podnikání nebo sociální podnik (?social enterprise") je vymezován jako ?podnik s primárně sociálními cíly, jehož nadhodnota je reinvestována za tímto účelem zpět do podniku nebo do komunity, než aby byl tento podnik řízen potřebou maximalizovat zisk svým podílníkům a vlastníkům" (?Social Enterprise - a strategy for success,' DTI, 2002) 

Nástrojem k rozšiřování a budování sociální ekonomiky je pak vznik sociálních firem a podniků, které jsou vedle vytváření zisku zaměřené i na sociální cíle. Sociální firma je založena na principech solidarity, rovnosti, diversity managementu (viz. www.diversity-management.cz) a několika standardech v oblasti podnikání, zaměstnávání a podpory.

Podnikání v sociálních firmách má sociální charakter a daný zisk je distribuován zpět k rozvoji služby-podniku, jehož cílem je mj. vytvářet a poskytovat důstojné zaměstnání pro lidi se zdravotním postižením, pro lidi ohrožené sociálním vyloučením apod.

Fokus Praha otevřel vedle Jůnova statku sociální firmu Zahrada a další organizace z celé ČR, zabývat myšlenkou vybudování fungující a perspektivní sociální firmy. Za tímto účelem plně podporuje rozšiřování současných nových služeb v oblasti zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a zdravotním postižením, které mají specifické rysy tradičního sociálního podniku (např. důraz na sociální podporu zaměstnanců/uživatelů, princip solidarity, stanovení marketingových cílů atd.).

 

Odkazy

| mapa stránek

Zkratky

Dobrý Fokus - logo

 

Zelený Fokus

 

La ŠikKontakt

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika
Telefonní spojení (work): +420 472 745 159
Faxové spojení (fax): +420 472 745 159
Email:

IČ: 44226586
DIČ: nejsme plátci

Přeskočit na začátek stránky |
Home | Kontakt | Facebook