Posláním Fokusu Labe je pomáhat lidem se zkušeností s duševním onemocněním na jejich cestě zotavování se z duševního onemocnění. Prostřednictvím komunitních služeb, kde pracující odborné týmy, poskytuje podporu při stabilizaci zdraví, naplnění psychologických potřeb, nalezení nových sociálních rolí, získání a udržení si zaměstnání, samostatného bydlení a životní spokojenosti.   

Fokus Labe:   

  • Pomáhá lidem s duševním onemocněním v návratu a uplatnění ve společnosti.   
  • Prosazuje zájmy a práva občanů s duševním onemocněním ve společnosti.  
  • Zvyšuje kvalitu života a posiluje kompetence občanů s duševním onemocněním. 
  • Realizuje služby komunitní péče pro dlouhodobě duševně nemocné klienty. 
  • Poskytuje registrované sociálně zdravotní služby.