Sociální rehabilitace

Prostřednictvím služby sociální rehabilitace nabízíme dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním podporu na cestě k co největší samostatnosti a soběstačnosti a pomoc v předcházení riziku relapsu nemoci.

Cílová skupina

 • osoby s chronickým duševním onemocněním převážně z okruhu psychóz, jako např. schizofrenie, bipolární porucha, hraniční stavy, těžká neuróza
 • služba je poskytována uživatelům starším 18-ti let

Kapacita služby

 • okamžitá maximální kapacita poskytované sociální služby ambulantní formou - 5 uživatelů na individuální setkání, 15 uživatelů na skupinovou aktivitu
 • okamžitá maximální kapacita poskytované sociální služby terénní formou - 1 uživatel na individuální setkání
 • maximální roční kapacita poskytované sociální služby je 200 uživatelů

Základní činnosti služby

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Cíle služby

 • odborná pomoc a podpora v oblastech komunikace, vztahů s lidmi, péče o zdraví a zvládání nepříznivých důsledků onemocnění
 • tréninkové programy zaměřené na nácvik praktických dovedností nezbytných pro samostatný život (např. péče o domácnost, jednání súřady, vyhledání informací, hledání a udržení si zaměstnání)
 • odborná pomoc a podpora směřující k posilování zdravého sebevědomí uživatele, jeho schopnosti vyjádřit sebe sama a jeho vlastní seberealizaci
 • pomoc při přechodu zpobytu vléčebných zařízeních zpět do běžného života
 • poradenství a pomoc rodinám a blízkým lidí, kteří onemocněli psychózou

Principy poskytování služby

 • dobrovolnost - služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí uživatele
 • individualita - služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby uživatele (uživatel čerpá služby podle svých aktuálních potřeb atd.)
 • respekt - služby jsou poskytovány s úctou vůči uživatelům, usilují o zachování všech jejich práv a důstojnosti
 • směřování k soběstačnosti - služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí

 

| mapa stránek

Zkratky

Dobrý Fokus - logo

 

Zelený Fokus

 

La ŠikKontakt

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika
Telefonní spojení (work): +420 472 745 159
Faxové spojení (fax): +420 472 745 159
Email:

IČ: 44226586
DIČ: nejsme plátci

Přeskočit na začátek stránky |
Home | Kontakt | Facebook