Sociálně terapeutické dílny

Služba sociálně terapeutické dílny nabízí prostřednictvím pracovně rehabilitačních programů podporu při získávání, obnovení a rozvoji pracovních a sociálních dovedností nezbytných k získání a udržení si zaměstnání.

Cílová skupina:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním převážně z okruhu psychóz, jako např. schizofrenie, bipolární porucha, hraniční stavy, těžká neuróza
 • služba je určena uživatelům starším 18-ti let

Kapacita služby:

 • okamžitá maximální kapacita poskytované služby je 17 uživatelů na skupinovou aktivitu
 • maximální roční kapacita poskytované služby je 60 uživatelů

Základní činnosti služby:

 • podpora při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích ksociálnímu začleňování
 • pomoc při zajištění osobní hygieny a při zajištění stravy

Cíle služby:

 • nácvik nových znalostí a pracovních dovedností, dovedností potřebných k soběstačnosti
 • zprostředkovat možnost smysluplně trávit svůj volný čas prostřednictvím pravidelných pracovních činností, příležitost seznámit se s druhými lidmi vrámci bazálního pracovně rehabilitační programu
 • testování pracovních a sociálních dovedností a předpokladů potřebných pro získání a udržení si vhodného zaměstnání / tyto dovednosti dále rozvíjet prostřednictvím rehabilitačních míst ve strukturovaných pracovně rehabilitačních programech:
 • kuchařský pracovně rehabilitační program
 • truhlářský pracovně rehabilitační program
 • zahradnický pracovně rehabilitační program
 • šicí pracovně rehabilitační program
 • kavárenské pracovně rehabilitační programy
 • odborné poradenství při hledání a udržení si nového zaměstnání (v chráněné dílně nebo na otevřeném trhu práce)

Principy poskytování služby:

 • dobrovolnost - služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí uživatele
 • individualita - služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby uživatele (uživatel čerpá služby podle svých aktuálních potřeb atd.)
 • respekt - služby jsou poskytovány s úctou vůči uživatelům, usilují o zachování všech jejich práv a důstojnosti
 • směřování k soběstačnosti - služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí

Finanční zdroje:

Tato služba je financována z individuálního projektu Ústeckého kraje č. CZ.1.04/3.1.00/05.00069 "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014 - Sociálně terapeutické dílny" financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

 

| mapa stránek

Zkratky

Dobrý Fokus - logo

 

Zelený Fokus

 

La ŠikKontakt

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika
Telefonní spojení (work): +420 472 745 159
Faxové spojení (fax): +420 472 745 159
Email:

IČ: 44226586
DIČ: nejsme plátci

Přeskočit na začátek stránky |
Home | Kontakt | Facebook