Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je službou, která nabízí jak pomoc s vyhledáváním informací nezbytných pro vyřešení konkrétního problému, tak i aktivní podporu během jeho řešení, a to zejména v oblasti sociálně-právní

Cílová skupina

 • osoby s duševním onemocněním a to jak z okruhu psychóz (jako např. schizofrenie, bipolární porucha, hraniční stavy), tak i z okruhu těžkých neuróz
 • osoby s jiným zdravotním postižením, jako např. osoby s civilizačním, interním nebo smyslovým onemocněním
 • služba je určena uživatelům starším 18-ti let

Kapacita služby

 • Okamžitá maximální kapacita poskytované služby je 1 intervence. Maximální roční kapacita poskytované služby je 1 200 intervencí. 

Základní činnosti služby

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle služby

 • poradenství (mapování situace, určení zakázky a možných způsobů řešení problémů, samotné poradenství)
 • nácvik dovedností (např. jak vyjednávat s věřiteli, jak sestavit a dodržet krizový finanční rozpočet, jak se bránit proti zneužívání zaměstnavatelem, jak se bránit vpřípadě, že někdo ohrožuje má práva, atd.)
 • asistence a doprovod (doprovod a praktická pomoc např. v případě zprostředkování kontaktu s poskytovateli služeb, jednání s úřady a institucemi apod.)

Principy poskytování služby

 • dobrovolnost - služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí uživatele
 • individualita - služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby uživatele (uživatel čerpá služby podle svých aktuálních potřeb atd.)
 • respekt - služby jsou poskytovány s úctou vůči uživatelům, usilují o zachování všech jejich práv a důstojnosti
 • směřování k soběstačnosti - služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí

 Finanční zdroje

 

| mapa stránek

Zkratky

Dobrý Fokus - logo

 

Zelený Fokus

 

La ŠikKontakt

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika
Telefonní spojení (work): +420 472 745 159
Faxové spojení (fax): +420 472 745 159
Email:

IČ: 44226586
DIČ: nejsme plátci

Přeskočit na začátek stránky |
Home | Kontakt | Facebook