Typy schizofrenie

Existuje sedm základních typů schizofrenie - diagnóz, nicméně se ukazuje, že toto členění je již přežité a že potřebujeme něco nového. Např. rozdělování jedinců se schizofrenní poruchou dle úrovně a typu tzv. kognitivního handicapu.

Stále se však používají v psychiatrii následně uvedené typy tohoto onemocnění:

F 20.0 - Paranoidní schizofrenie

Jedná se o vůbec nejčastější typ schizofrenní psychózy. Z počátečního tzv. bludného ladění, neboli "tušení souvislostí" se posléze vyvíjí především persekuční bludy. Dále pak jsou časté bludy ovládání, čtení či vkládání myšlenek atd. Tyto bludy jsou často doprovázeny nebo předcházeny halucinacemi (viz předchozí kasuistika). Poruchy myšlení (bludy), a poruchy vnímání (halucinace), pak nevývratně vedou i k nápadnostech v chování, někdy až k pro okolí nesrozumitelnému agresivnímu chování.

F 20.1 - Hebefrenní schizofrenie

Odpovídá laické představě o "bláznech". Zpravidla propuká ve věku 15 - 25 let a typické pro ni jsou poruchy chování. Takoví pacienti se projevují nezodpovědně, nepředvídatelně, vystupňovaně klackovitě. Náladu mají často nepřiměřenou situaci, přihlouple se usmívají, grimasují, jsou přehnaně "nezbední". Nemocní se chovají bezúčelně, povrchně a manýrovaně. Často se zaobírají tzv. pseudofilosofováním nad náboženskými, filosofickými či jinými abstraktními tématy, pro okolí obtížně uchopitelnými. Je zvláštní, že premorbidní osobnost těchto lidí bývá spíše samotářská a plachá. Jako by si takto odžívali jakousi "opožděnou pubertu".

F 20.2 - Katatonní schizofrenie

Je naštěstí čím dál tím více vzácnější a popředí klinického obrazu je porucha motoriky od hyperkinéze až ke stuporu. Nemocný může takto setrvávat dlouhou dobu v nepřirozených polohách (typická je tzv. psychická poduška, kdy nemocný leží polovzpřímen na posteli, aniž by se podpíral), a náhle u něj může docházet k prudkým epizodám akutního neklidu. Při léčbě tohoto typu schizofrenie se nejlépe osvědčila elektrošoková terapie. Zvláštní je, že těchto katatonií ubývá, stejně jako ubývá klasických hysterických oblouků.

F 20.3 - Nediferencovaná schizofrenie

Poměrně nedostatečně vymezený typ tohoto onemocnění, který má splňovat všeobecná kriteria pro schizofrenii, ale přitom se nejedná o žádný z předchozích typů.

F 20.4 - Postschizofrenní deprese

Jedná se vlastně o depresivní syndrom, který přichází po odeznění schizofrenní epizody. Tomuto specifickému a velmi důležitému fenoménu se budu věnovat v některé z následujících kapitol.

F 20.5 - Reziduální schizofrenie

Pro tento typ je typický chronický průběh nemoci, doprovázený několika atakami, a narůstajícími tzv. negativními příznaky (zpomalené psychomotorické tempo, emoční otupělost, pasivita, oslabení vůle, sociální stažení).

F 20.6 - Simplexní schizofrenie

Pro tento typ jsou charakteristické změny v chování pacienty, projevující se v jeho čím dál tím větším uzavíráním se do sebe. Nemocný ztrácí "životní sílu", někdy se tento stav nazývá syndromem prasklé pružiny. Jeho emotivita se oplošťuje. Někdy se sice mohou vyskytnou přechodné bludné nápady a halucinace, ale nemají svojí typickou emoční naléhavost a nejsou v popředí choroby. Nemocný postupně kousek po kousku vypadává ze svých rolích v životě - role syna či dcery, role studenta či pracovníka, role kamaráda? Prostě nám pomalu mizí před očima, a my cítíme, že tento proces asi nemůžeme zastavit.

| mapa stránek

Zkratky

Dobrý Fokus - logo

 

Zelený Fokus

 

La ŠikKontakt

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika
Telefonní spojení (work): +420 472 745 159
Faxové spojení (fax): +420 472 745 159
Email:

IČ: 44226586
DIČ: nejsme plátci

Přeskočit na začátek stránky |
Home | Kontakt | Facebook