Předsudky vůči schizofrenii

Deset hlavních předsudků vůči schizofrenii, které vedou ke stigmatisaci takto nemocných jedinců a jejich následné diskriminaci:

1. předsudek:

Nikdo, kdo má schizofrenii se neuzdraví, alias „jednou blázen, navždy blázen“.
pravda:
Ze statistik víme, že jedna třetina pacientů se může zcela vyléčit.

 2. předsudek:

Lidé se schizofrenií jsou často násilní, nevypočitatelní a nebezpeční.
pravda: U schizofreniků je 7-13% pravděpodobnost sebevražedného jednání, většinou pod vlivem depresivního prohlédnutí na sebe samého. Pouze 0,01% schizofreniků se dopustí nějakého násilného činu, většinou pod vlivem psychotických příznaků, tj. bludů a halucinací. Takže dle statistik se tito lidé trestných činů dopouští méně často, než tzv. normální populace.

3. předsudek:

Schizofrenie je neléčitelné a nevyléčitelné onemocnění, které není ovlivnitelné psychoterapií.
pravda: Víme, že psychofarmaka a psychosociální intervence jsou velmi účinnými terapeutickými metodami u schizofrenních jedinců. Spojí-li se tyto metody dohromady, je poměrně velká pravděpodobnost buď úplného vyléčení, či alespoň výrazného ovlivnění průběhu nemoci.

4. předsudek:

Lidé se schizofrenií jsou líní a neradi cokoliv dělají.
pravda: Nejedná se o lenost, nýbrž o jeden z nejčastějších psychotických příznaků – hypobulii, neboli oslabení vůle.

5. předsudek:

Schizofrenie dítěte je chyba vztahů v základní rodině.
pravda: Není tomu tak, rodiče za to nemohou! Jestliže se však budou cítit vinni, nemohou ani pomoci.

6. předsudek:

Lidé se schizofrenií nemohou a nesmí pracovat, a jestliže ano, tak jenom na podřadných místech.
pravda: Víme, že jedna třetina těchto pacientů je schopna pracovat v normálních pracovních podmínkách. Většina lidí ze zbylých dvou třetin je schopna práce v chráněných podmínkách.

7. předsudek:

Lidé se schizofrenií nejsou schopni činit racionální rozhodnutí ohledně svého života.
pravda : Schizofrenie je většinou tzv. episodické onemocnění, které tedy přichází a odchází v podobě jakýchsi episod. Mezi těmito episodami je pacient zcela normálním, schopným činit zcela racionální rozhodnutí.

8. předsudek:

Duševní onemocnění se rovná mentální retardaci.Tudíž tito lidé nemohou žít mimo ústavní zařízení.
pravda: Dvě třetiny duševně nemocných mohou naprosto svobodně žít v normální společnosti, zvláště když jim je ku pomoci tzv. komunitní péče.

9. předsudek:

Tito lidé si své problémy přivodili svým špatným charakterem,životosprávou…
pravda: schizofrenie je tzv. multifaktoriální onemocnění, na jehož vzniku se podílí biologické faktory na straně jedné, a psychosociální faktory na straně druhé. Duševně nemocní za své choroby nemohou; oni jsou těmi, kteří pod tíhou psychických problémů nejvíce trpí.

10. předsudek:

Duševní nemoci jsou vzácné, netřeba jim věnovat pozornost, alias „nás se to netýká“.
pravda: Omyl! Jenom samotná schizofrenie se vyskytuje u dvou lidí ze sta, a ve velkoměstech je přítomna dokonce ve 3-5%. A vyskytnou se může prakticky v jakémkoliv věku.

(text o typech schizofrenie, rodině a schizofrenii, předsudkům vůči schizofrenii sestavil MUDr. Martin Jarolímek-prezident České asociace pro psychické zdraví)

| mapa stránek

Zkratky

Dobrý Fokus - logo

 

Zelený Fokus

 

La ŠikKontakt

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika
Telefonní spojení (work): +420 472 745 159
Faxové spojení (fax): +420 472 745 159
Email:

IČ: 44226586
DIČ: nejsme plátci

Přeskočit na začátek stránky |
Home | Kontakt | Facebook