Chráněné bydlení

Prostřednictvím služby chráněného bydlení nabízíme dospělým lidem s duševním onemocněním dlouhodobou podporu při získávání kompetencí potřebných k samostatnému bydlení a pomoc na cestě k dosažení vlastního samostatného bydlení.

Cílová skupina

 • osoby s duševním onemocněním z okruhu psychóz, jako např. schizofrenie, bipolární porucha
 • služba je určena uživatelům starším 18-ti let

Kapacita služby

 • celková kapacita služby je 27 míst
 • chráněné bydlení komunitního typu s pěti bytovými jednotkami pro 10-12 uživatelů

Základní činnosti služby

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle služby

 • dlouhodobá pomoc a podpora při budování a posilování dovedností nezbytných pro budoucí samostatné bydlení (např. samostatné užívání léků, nakupování, vaření, úklid, praní, vyřizování osobních záležitostí na úřadech, komunikace se sousedy a členy komunity apod.)
 • pomoc na cestě osamostatnit se od své rodiny a získat dovednosti a sebedůvěru nezbytnou k samostatnému a nezávislému životu
 • pomoc a podpora rodičům s duševním onemocněním, párům nebo samostatným rodičům s dětmi v tíživé sociální situaci na cestě k získání samostatného bydlení prostřednictvím dočasného bydlení v chráněném bytě za podpory pracovníků organizace

Principy poskytování služby

 • dobrovolnost - služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí uživatele
 • individualita - služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby uživatele (uživatel čerpá služby podle svých aktuálních potřeb atd.)
 • respekt - služby jsou poskytovány s úctou vůči uživatelům, usilují o zachování všech jejich práv a důstojnosti
 • směřování k soběstačnosti - služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí

Kontakty

 • Bc. Andrea Sahulová, vedoucí chráněného bydlení, 739 048 555, sahulova@fokuslabe.cz

 

Tato služba je zpoplatněná dle aktuálního sazebníku.

 

Finanční zdroje

 

| mapa stránek

Zkratky

Dobrý Fokus - logo

 

Zelený Fokus

 

La ŠikKontakt

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika
Telefonní spojení (work): +420 472 745 159
Faxové spojení (fax): +420 472 745 159
Email:

IČ: 44226586
DIČ: nejsme plátci

Přeskočit na začátek stránky |
Home | Kontakt | Facebook