Centrum duševního zdraví Chomutov

Tým CDZ poskytuje soubor vzájemně propojených rehabilitačních, lékařských, klinicko-psychologických a sociálních služeb, které v regionu Ústecka poskytuje Fokus Labe za podpory Ústeckého kraje. Tým CDZ pracuje pro region se 140 000 obyvateli.

CDZ Chomutov - v provozu od října 2016

kontakt

  • Mgr. Štěpánka Hejčová, vedoucí Centra duševního zdraví
  • tel. +420 730 512 887, hejcova@cdz-usteckykraj.cz
  • www.cdz-usteckykraj.cz

Rozhovor s Mgr. Štěpánkou Hejčovou, vedoucí CDZ Chomutov:

 

1. Co je stěžejní činností CDZ?

Mezi hlavní činnost CDZ patří poskytování komplexní psychiatrické rehabilitace lidem, kteří mají zkušenost s vážným duševním onemocněním. Tuto péči zajišťuje multidisciplinární tým, který poskytuje sociální a zdravotní služby. Tým pracuje s krizí a její prevencí tak, aby nemuselo docházet k dlouhodobým hospitalizacím. Odborníci pracují i s rodinami, které se potýkají s duševním onemocněním svého blízkého.

2. Jakou roli vidíte v zakládání CDZ?

CDZ je vlastně mezičlánek mezi psychiatrickou ambulantní péčí a péčí ústavní. Člověk se po propuštění z hospitalizace potřebuje rychle vrátit do běžného života, proto tým člověka doprovází v jeho životě tak, aby mohlo dojít k zotavení, aby člověk mohl žít co nejkvalitnější život i navzdory tomu, že se potýká s duševními problémy. CDZ zároveň nastupuje ve chvílích, kdy člověk zažívá těžké životní období, které může způsobit psychickou rozladěnost. Za všech okolností je CDZ nositelem komunikace mezi dotyčným, jeho rodinou, ošetřujícím psychiatrem a ostatními odborníky. V celém procesu se snaží klienta co nejvíce zapojit do rozhodování o další léčbě. Role týmu CDZ je ve spolupráci s rodinou a s ošetřujícím psychiatrem pacienta stěžejní.

3. Jaký potenciál vidíte v Centrech duševního zdraví?

Jak jsem zmiňovala výše. Role CDZ je v systému psychiatrické péče a v životě lidí velmi důležitá. Během života s vážným duševním onemocněním s dlouhodobými hospitalizacemi a nepochopením ze strany okolí může člověk snadno ztratit své kompetence, někdy je ani nestihne získat, protože nemoc přijde v období dospívání. Patří mezi ně: postarat se sám o sebe, o domácnost, pracovat nebo se vzdělávat, zvládat samotu, navazovat vztahy, věřit v to, že život má smysl a je naděje žít život podle svých představ i přesto, že do života vstoupila nemoc. Na tohle se zaměřuje tým CDZ, je to získání naděje, zplnomocnění, přijetí odpovědnosti za vlastní rozhodování a získávání nových životních rolí.

CDZ mají pracovat pro regiony s cca 100 000 obyvateli, věřím, že pokud jich bude vytvořeno tolik, aby všem lidem s duševním onemocněním mohla být zajištěna časově a místně dostupná komplexní služba, je možné omezit lůžka v psychiatrických zařízeních, protože tým se zaměřuje na práci v terénu, kam péče odborníků z ambulancí a ústavních zařízení již nedosáhne.

 

4. Jaké úspěchy zažíváte?

 

 Rehabilitace lidské duše je dlouhodobý a náročný proces. Úspěchy, které s našimi klienty zažíváme, mohou být pro většinovou společnost dnešní uspěchané doby banální. Pro klienta jsou to sice drobné krůčky, ale vedou k cílům, které si v životě přeje  - najít zaměstnání, samostatné bydlení nebo partnera.

Za velký úspěch považujeme to, když se podaří předejít hospitalizaci a my můžeme zajistit bezpečí a podporu v domácím prostředí. Úspěch je, pokud při vážném zhoršení zdravotního stavu můžeme zajistit tzv. řízenou hospitalizaci a klienta na hospitalizaci doprovodit a být mu oporou po dobu nezbytně dlouhou pro zaléčení akutního stavu. Největším úspěchem je, když duševně nemocný člověk,  jeho rodina, ošetřující psychiatr i veřejnost, začnou věřit, že co děláme, má smysl. Naději na zotavení má každý.

| mapa stránek

Zkratky

Dobrý Fokus - logo

 

Zelený Fokus

 

La ŠikKontakt

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika
Telefonní spojení (work): +420 472 745 159
Faxové spojení (fax): +420 472 745 159
Email:

IČ: 44226586
DIČ: nejsme plátci

Přeskočit na začátek stránky |
Home | Kontakt | Facebook