Aktuality

 • U slavnostního otevření Centra duševního zdraví byla přítomna i regionální televize OKplus Žatec. Více v reportáži (19. 10. 2016)

 • O Centru duševního zdraví v Chomutově napsali (17. 10. 2016)
 • Slavnostní otevření Centra duševního zdraví v Chomutově (17. 10. 2016)
  Slavnostní otevření Centra duševního zdraví v Chomutově

  Dne 13. 10. 2016 proběhlo slavnostní otevření Centra duševního zdraví v Chomutově, které vzniklo ve spolupráci Fokusu Labe, z.ú., Psychiatrické léčebny Petrohrad, p.o. a Ústeckého kraje. Jde o první Centrum v Ústeckém kraji, které přináší nový systém do péče o lidi s duševním onemocněním.

  Slavnostního otevření se zúčastnila celá řada odborníků, zástupců měst Ústeckého kraje, ale také zástupců z řad politické reprezentace. Úvodní slovo si vzal pan Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Ústeckého kraje, který pohovořil o systému péče o duševní zdraví v italském Terstu. Centrum duševního zdraví v Terstu je již mnoho let považováno za jedno ze světově nejpokrokovějších veřejných systémů péče o duševní zdraví. Centrum duševního zdraví v Chomutově je tedy prvním pokusem v Ústeckém kraji o zásadní systémovou změnu v léčbě a rehabilitaci lidí s duševním onemocněním, které ze systému v Terstu vychází. Druhým z řečníků byla ředitelka Fokusu Labe PhDr. Lenka Krbcová Mašínová, které představila systém fungování Centra duševního zdraví a upozornila, že multidisciplinární tým, který je složen z odborníků ze zdravotnických a sociálních služeb, je obohacen o tzv. peer konzultanty, tedy o lidi, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Pan I. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák pronesl poděkování všem, kteří se na otevření Centra duševního zdraví podíleli a popřál do budoucna hodně sil a zdaru. Slova se též ujal pan poslanec MUDr. Jaroslav Krákora, který ve stručnosti pohovořil o komplexní rehabilitaci lidí s duševním onemocněním ve světě, s přihlédnutím na systém péče ve Švédsku či Švýcarsku a zdůraznil, že Česká republika zdaleka nedosahuje takovéto úrovně. Proto v závěru své řeči uvítal otevření Centra tohoto typu a poděkoval všem, kteří se na jeho fungování podílí. Své zástupce na slavnostním otevření mělo i Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví. Zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí paní PhDr. Melanie Zajacová velmi ocenila a uvítala otevření Centra. Zástupkyně Ministerstva zdravotnictví paní Ing. Daniela Matějková ve své řeči poděkovala náměstkyni ministra zdravotnictví paní Mgr. Lence Ptáčkové Melicharové, MBA, která má v gesci psychiatrickou péči, a která změny v systému péče o lidi s duševním onemocněním velmi vítá a podporuje. Závěrem své řeči zdůraznila důležitost propojení zdravotnických a sociálních služeb.

  Charakteristika Centra duševního zdraví v Chomutově

  V České republice postupně dochází k reformě psychiatrické péče, která vychází ze strategie Světové zdravotnické organizace (WHO). Jedním z cílů reformního úsilí v České republice je posun k humánnímu a udržitelnému způsobu léčby poskytovanému v co největší míře v přirozené komunitě. Proto je jedním z hlavních úkolů nově zřízeného Centra duševního zdraví v Chomutově, poskytnout flexibilní, individualizovanou péči všem, kteří takovouto pomoc potřebují, a to bez čekací doby, pokud možno v jejich přirozeném prostředí a s ohledem na jejich různorodé potřeby. Pracovní tým Centra duševního zdraví zajišťuje funkční propojení ambulantní a lůžkové péče, díky kterému by mělo docházet k prevenci hospitalizací duševně nemocných či k jejich zkracování a napomoci tak k jejich návratu do běžné komunity. Centrum duševního zdraví spolupracuje nejen s potřebnými subjekty a specializovanými službami, ale také s těmi službami, které jsou určeny pro běžnou populaci v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení či volnočasových aktivit. Služby Centra duševního zdraví jsou určeny nejen pro lidi se závažným duševním onemocněním, ale také pro osoby s rizikem rozvoje duševního onemocnění a v neposlední řadě pro lidi v krizových situacích s akutními psychickými obtížemi s výjimkou akutních intoxikací. Cílem péče ovšem není pouze odstranění symptomů onemocnění, ale také celostní podpora člověka v jeho cestě k uzdravení a znovu začlenění do společnosti.

 • Na Lavičce Václava Havla zahraje Petr Halamíček (30. 09. 2016)
  Na Lavičce Václava Havla zahraje Petr Halamíček

  Lavičku Václava Havla v kampusu UJEP otevře v pondělí 10. října Filozofická fakulta. Akci pořádá spolu s námi, Fokusem Labe a Dobrým Fokusem, který připraví občerstvení. Mimo jiné na kytaru zahraje a zazpívá náš dvorní kytarista Petr Halamíček. Přijďte ve 14 hodin.

 • První CDZ v kraji v Chomutově (28. 09. 2016)
  První CDZ v kraji v Chomutově

  Otevíráme první Centrum duševního zdraví v Ústeckém kraji - v Chomutově. Novou službu pro lidi s duševním onemocněním. Ve čtvrtek 13. října od 10 do 12 hodin do sídla v chomutovské ulici Na Příkopech 156 zveme psychiatry, psychology, ředitele léčeben a nemocnic, starosty a všechny z vás, kteří se o problematiku duševního onemocnění zajímáte.

   

 • Zahradní slavnost se Sešlostí (22. 09. 2016)
  Zahradní slavnost se Sešlostí

  S "Náhodnou sešlostí" si zazpívali a zatančili ti, kteří se potkali na tradiční akci Týdnů pro duševní zdraví, Zahradní slavnosti v ústecké pobočce ve Stroupežnického ulici. K vidění i ke koupi byly obrázky od našich teraupeutů a klientů. K chuti přišly klobásy či langoše. Slavit budou brzy v teplické pobočce, a to 7. října. Šesté narozeniny kavárny oslaví například s Divadly Panoptikum Maxe Fische, Krabice a Orry. Přijďte v 15 hodin.

Výběr stránky

| mapa stránek

Zkratky

Dobrý Fokus - logo

 

Zelený Fokus

 

La ŠikKontakt

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika
Telefonní spojení (work): +420 472 745 159
Faxové spojení (fax): +420 472 745 159
Email:

IČ: 44226586
DIČ: nejsme plátci

Přeskočit na začátek stránky |
Home | Kontakt | Facebook