Aktuality

 • Konference Svépomocného hnutí v psychiatrii (20. 05. 2017)
  Konference Svépomocného hnutí v psychiatrii

  Dne 17.5. proběhla v prostorách Kinosálu Fokusu Labe konference Svépomocného hnutí v psychiatrii: Peer konzultanti z ČR přednesli své zkušenosti.

 • Centra duševního zdraví na severu Čech (18. 05. 2017)
  Centra duševního zdraví na severu Čech

  Na seveu Čech jsou v provozu již dvě Centra duševního zdraví. Jedno v Ústí nad Labem, jehož vedoucím je Bc. Richard Hnízdil, druhé CDZ působí v Chomutově, a to pod vedením Mgr. Štěpánky Hejčové.

   

  Rozhovor s Bc. Richardem Hnízdilem:

  1. Co je stěžejní činností CDZ?

  Je těžké vybrat jen jednu činnost a vytyčit ji za stěžejní, protože si klademe za cíl právě jednotlivé činnosti propojovat. Pomohl bych si tedy definicí CDZ, z které vyplývá: koordinovat a propojovat dostupnou zdravotně-sociální péči pro duševně nemocné s důrazem na možnosti poskytnutí bio-psycho-sociální podporu v přirozeném prostředí pacienta.

  2. Jakou roli vidíte v zakládání CDZ?

  CDZ je významným mezičlánkem v poskytování základní péče v ambulantních psychiatrických ordinacích, lůžkových odděleních psychiatrických nemocnic a "životem v běžné společnosti".

  3. Jaký potenciál vidíte v Centrech duševního zdraví?

  Potenciál CDZ vidím hned v několika oblastech. Začal bych tím, že pracují s možností předcházení hospitalizaci v psychiatrických nemocnicích, potažmo zkracování hospitalizací (není vyjímkou, že klient je hospitalizován 3-10 let) a institucionalizuje se. Výsledkem pak je, že si klient změní vlastní hodnoty, představy a chování, stává se propojeným se sociálně-zdravotním systémem daného subjektu. Dostává se do pasti, která ztěžuje jeho návrat do běžného života, za brány PN.

  Za b) CDZ úzce spolupracuje, provází a podporuje rodinu a blízké klienta. To je důležitý faktor pro úzdravu nejen klienta samotného, ale hlavně pro pochopení, edukaci a přijetí nemoci jeho bližních.

  Za c) Vedle toho tým CDZ se snaží asertivně vstoupit do prostoru klienta v momentě, kdy prochází krizí (ataka nemoci, těžká životní situace atp.) a bezpečně ho provází, podporuje a společně s ním hledá možné cesty. Propojujeme a dovytváříme tak podpůrné sítě pro předcházení hospitalizaceí nebo jak již bylo zmíněno zkracování hospitalizací klienta 

  A v neposlední řadě musím zmínit snahu CDZ o komplexní změnu  Snažíme se o změnu v přemýšlení, systému poskytování psychiatrické péče v Česku. Je to bezpochyby nelehký úkol, ale věříme, že ne nesplnitelný.


  4. Jaké úspěchy zažíváte?

      Za krátké období fungování nově vzniklého CDZ v Ústí nad Labem se nám podařilo provést několik klientů  těžkými životními situacemi, které by jinak vedly k hospitalizaci. Nadále spolupracujeme, zkvalitňujeme a prohlubujeme úzké fungování s kolegy v PN Horní Beřkovice, Masarykovou nemocnicí v UL, psychiatrickými ambulancemi v UL. Zkontaktovali a zasíťovali jsme nové klienty a rodiny v ústeckém kraji.
      Tým CDZ je z mého pohledu živý organizmus. Neustále se vyvíjí, hledá varianty, empaticky a strukturovaně pracuje na sobě a okolí. Tým CDZ Ústí nad Labem je tým plný profesionálních odborníků, sociálních pracovníků a terapeutů. Patří jim mé poděkování za skvělou práci a jsem šťastný, že s nimi mohu spolupracovat.

   

  Rozhovor s Mgr. Štěpánkou Hejčovou:

  1. Co je stěžejní činností CDZ?

   Mezi hlavní činnost CDZ patří poskytování komplexní psychiatrické rehabilitace lidem, kteří mají zkušenost s vážným duševním onemocněním. Tuto péči zajišťuje multidisciplinární tým, který poskytuje sociální a zdravotní služby. Tým pracuje s krizí a její prevencí tak, aby nemuselo docházet k dlouhodobým hospitalizacím. Odborníci pracují i s rodinami, které se potýkají s duševním onemocněním svého blízkého.

  2. Jakou roli vidíte v zakládání CDZ?

   CDZ je vlastně mezičlánek mezi psychiatrickou ambulantní péčí a péčí ústavní. Člověk se po propuštění z hospitalizace potřebuje rychle vrátit do běžného života, proto tým člověka doprovází v jeho životě tak, aby mohlo dojít k zotavení, aby člověk mohl žít co nejkvalitnější život i navzdory tomu, že se potýká s duševními problémy. CDZ zároveň nastupuje ve chvílích, kdy člověk zažívá těžké životní období, které může způsobit psychickou rozladěnost. Za všech okolností je CDZ nositelem komunikace mezi dotyčným, jeho rodinou, ošetřujícím psychiatrem a ostatními odborníky. V celém procesu se snaží klienta co nejvíce zapojit do rozhodování o další léčbě. Role týmu CDZ je ve spolupráci s rodinou a s ošetřujícím psychiatrem pacienta stěžejní.

  3. Jaký potenciál vidíte v Centrech duševního zdraví?

   Jak jsem zmiňovala výše. Role CDZ je v systému psychiatrické péče a v životě lidí velmi důležitá. Během života s vážným duševním onemocněním s dlouhodobými hospitalizacemi a nepochopením ze strany okolí může člověk snadno ztratit své kompetence, někdy je ani nestihne získat, protože nemoc přijde v období dospívání. Patří mezi ně: postarat se sám o sebe, o domácnost, pracovat nebo se vzdělávat, zvládat samotu, navazovat vztahy, věřit v to, že život má smysl a je naděje žít život podle svých představ i přesto, že do života vstoupila nemoc. Na tohle se zaměřuje tým CDZ, je to získání naděje, zplnomocnění, přijetí odpovědnosti za vlastní rozhodování a získávání nových životních rolí.

  CDZ mají pracovat pro regiony s cca 100 000 obyvateli, věřím, že pokud jich bude vytvořeno tolik, aby všem lidem s duševním onemocněním mohla být zajištěna časově a místně dostupná komplexní služba, je možné omezit lůžka v psychiatrických zařízeních, protože tým se zaměřuje na práci v terénu, kam péče odborníků z ambulancí a ústavních zařízení již nedosáhne.

  4. Jaké úspěchy zažíváte?

   Rehabilitace lidské duše je dlouhodobý a náročný proces. Úspěchy, které s našimi klienty zažíváme, mohou být pro většinovou společnost dnešní uspěchané doby banální. Pro klienta jsou to sice drobné krůčky, ale vedou k cílům, které si v životě přeje  - najít zaměstnání, samostatné bydlení nebo partnera.

  Za velký úspěch považujeme to, když se podaří předejít hospitalizaci a my můžeme zajistit bezpečí a podporu v domácím prostředí. Úspěch je, pokud při vážném zhoršení zdravotního stavu můžeme zajistit tzv. řízenou hospitalizaci a klienta na hospitalizaci doprovodit a být mu oporou po dobu nezbytně dlouhou pro zaléčení akutního stavu. Největším úspěchem je, když duševně nemocný člověk,  jeho rodina, ošetřující psychiatr i veřejnost, začnou věřit, že co děláme, má smysl. Naději na zotavení má každý.

   

  Kontakt: CDZ UL - +420 733 184 376

              CDZ Chomutov - +420 730 512 887

 • Konference Svépomocného hnutí v psychiatrii (09. 05. 2017)
  Konference Svépomocného hnutí v psychiatrii

  Konference Svépomocného hnutí v psychiatrii: Peer konzultanti - zkušenosti z ČR

  Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci svépomocného hnutí v psychiatrii. Tématem této konference  jsou peer konzultanti v psychiatrické péči.

  Konference se koná 17. května v kinosále Fokusu kafe, Prokopa Diviše 5, v Ústí nad Labem, od 10 hod.

  Program:

  9.30 - 10.00  Registrace účastníků konference

  10.00 - 10.05   Úvodní slovo - Jan Švehla

  10.05 - 10.30    Historie peer konzultanství v zahraničí a začátek v ČR - materiál Centra pro  rozvoj péče o duševní zdraví - přednese Radek Prouza

  10.30 - 10.50  Zkušenosti úspěšných jednotlivců - peer konzultanství v ČR - Michal Balabán

  10.50 - 11.25  Práce peer konzultantů ve Fokusu Labe, peer konzultant nebo odborník? - Jan Švehla

  11.25 - 11.40  Role peer konzultantů - duální diagnózy, Vladimír Conk

  11.40 - 12.25  Přestávka na občerstvení

  12.25 - 12.40  Podpora peer konzultantů v organizacích, pro které pracují - Radka Paďourová

  12.40 - 13.00  Prospěch klientů peer konzultantů - Vladimír Voznica

  13.00 - 13.20 Nositel naděje - zotavení - vzor pro ostatní klienty - Borek Lacina, Jana Pekárková

  13.20 - 13.40  Zapojení lidí s duševním onemocněním do systému poskytované péče  Dana Chrtková, Břetislav Košťál

  13.40 - 14.00  Dotazy na peer konzultanty a diskuse

  Moderuje:  Jakub Šolc

  více zde
 • Jak změnit životy lidí s duševním onemocněním (04. 05. 2017)
  Jak změnit životy lidí s duševním onemocněním

  Fokus Labe spolupracuje s psychiatrickou nemocnicí Horní Beřkovice a společně vytváří podporu a příležitost pro návrat lidí s duševním onemocněním do přirozeného prostředí. Za rok 2016 Fokus Labe spolupracoval se 40 klienty, kteří našli novou cestu v životě a odešli z psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice.

  "Dnes lidé pracují, bydlí, necítí se osamoceně, mají přátele a postupně berou život zpět do svých rukou", říká ředitelka Fokus Labe Lenka Krbcová Mašínová.

 • Výstava připomínající malíře Zdeňka Koška (19. 01. 2017)
  Výstava připomínající malíře Zdeňka Koška

  O výstavě připomínající malíře Zdeňka Koška, která probíhá v prostorách kavárny Fokus Kafe v Ústí nad Labem do 16. 2. 2017 napsala Mladá fronta.

 • Centra duševního zdraví pomáhají (12. 01. 2017)

  Centra duševního zdraví, která jsou součástí reformy zdravotnictví, pomáhají lidem s duševním onemocněním snášet svou nemoc v jejich přirozeném prostředí. I proto dochází k ubývání lůžek v psychiatrických léčebnách. Během šesti let by mělo dojít ke snížení stavu psychiatrických lůžek až o 20%. Nově vzniklé Centrum duševního zdraví v Chomutově tomuto stavu rovněž napomáhá. Více v reportáži zde.

Výběr stránky

| mapa stránek

Zkratky

Dobrý Fokus - logo

 

Zelený Fokus

 

La ŠikKontakt

Fokus Labe
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika
Telefonní spojení (work): +420 472 745 159
Faxové spojení (fax): +420 472 745 159
Email:

IČ: 44226586
DIČ: nejsme plátci

Přeskočit na začátek stránky |
Home | Kontakt | Facebook